Investeer nu mee in ‘Zonnepanelen Oud Gastel tweede fase!’ met rendement tot meer dan 7%

Wil jij graag bijdragen aan de lokale verduurzaming in de gemeente Halderberge? En daarbij ook nog eens financieel meeprofiteren van de opbrengsten tot meer dan 7% rendement? Doe dan mee aan ons nieuwe collectieve energieproject ‘Zonnepanelen Oud Gastel tweede fase.’

Energiek Halderberge | om heeft tot doel om bij te dragen aan een energieneutrale gemeente in 2050. Dat doen we o.a. door met inwoners lokale zonnedaken te realiseren. Energie die we samen duurzaam opwekken, ook weer zelf kunnen afnemen en waarbij de winst lokaal wordt verdeeld.

Het project ‘Zonnepanelen Oud Gastel tweede fase’

Op 25 November starten we met het leggen van de in totaal 1158 zonnepanelen binnen dit project en op 1 December moeten de panelen daadwerkelijk aangesloten zijn en energie produceren. De zonnepanelen komen te liggen op het dak van Euro Road Services BV in Oud Gastel aan de Pietseweg. Op dit dak is ook een gedeelte van het vorige project ‘Zonnepanelen Oud Gastel eerste fase’ gerealiseerd. Per jaar wekken we met dit nieuwe project genoeg duurzame energie op voor 140 huishoudens in Halderberge.

De voordelen van investeren in lokale, duurzame energie

  • Gedurende 15 jaar ontvang je over jouw investering jaarlijks 4,66% rente. Blijft er een positief resultaat over? Dan kan je werkelijk gerealiseerde gemiddelde rendement oplopen tot meer dan 7%!
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van meer lokale, duurzame energie in Nederland. Hierdoor worden we steeds onafhankelijker en maken we duurzame energie voor iedereen beschikbaar en goedkoper.
  • De duurzame energie waar jij in investeert, kun je via ons ook direct weer afnemen. De energie wordt namelijk verkocht aan om | nieuwe energie, het landelijke energiecollectief waar Energiek Halderberge | om samen met meer dan 65 andere lokale energiecoöperaties mede-eigenaar van is.

Hoe doe je mee?

Als burger maar ook als MKB-bedrijf doe je mee door een EH-Participatie binnen dit project af te nemen.

Energiek Halderberge | om geeft de participaties in de vorm van obligaties uit, uitsluitend aan leden van onze coöperatie. Iedereen die lid is (of wordt) kan één of meerdere participaties van het project ‘Zonnepalen Oud Gastel tweede fase’ kopen. De participaties hebben een omvang van € 250 per stuk en je kunt er maximaal 100 afnemen.

De inschrijving voor participaties loopt van 1 Juli tot en met 15 December 2022. Als lid ontvang je een uitnodiging per e-mail om via onze website aan te geven hoeveel participaties je wilt aanschaffen.

Na afloop van de inschrijfperiode vindt de definitieve toewijzing van de participaties plaats. Bij over-inschrijving verdelen we de participaties volgens Artikel 2 Lid 9 van het participatiereglement. Bij definitieve toewijzing dient de betaling binnen 5 dagen plaats te vinden.

Heb je nog vragen aan ons? Laat het dan gerust even weten via www.energiekhalderberge.nl/contact